fbpx

Vải PE 20 – 30 Cá sấu

Thành phần: 100% PE sợi nhân tạo

Kiểu dệt: Cá sấu