fbpx

TC 30 65/30 Vẩy Cá

Thành phần: NE 30 TCCM 65/35

Kiểu dệt: Vảy cá

Danh mục: