fbpx

TC 30 65/30 Co giãn 4 chiều

Thành phần: NE 40 TCCM 65/35 + SPANDEX 20

Kiểu dệt: Co dãn 4 chiều

Danh mục: