fbpx

CVC 60/40 – 50/50 Vảy cá

Thành phần: CVC 60/40 (60% cotton, 40% PE) – 50/50 (50% cotton, 50% PE)

Kiểu dệt: Vảy cá