fbpx

CVC 60/40 – 50/50 Co giãn 4 chiều

Thành phần: CVC 60/40 (60% cotton, 40% PE) – 50/50 (50% cotton, 50% PE) + SPANDEX 20

Kiểu dệt: Co dãn 4 chiều